belangrijke wetswijzigingen 2014 op een rij

In 2014 staan er een hoop wijzigingen op de wettelijke agenda. In 2013 vond al een belangrijke wetswijziging plaats binnen de medezeggenschap met de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden. In 2014 volgen andere belangrijke wijzigingen, zoals de verkorting van de ketenbepaling en het afschaffen van een proeftijd bij contracten van zes maanden of korter.

Belangrijke wetswijzigingen in 2014

  • Per 1 juli 2014 hebben werknemers na twee jaar dienstverband al recht op een vast contract. Ook mag u straks geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt en is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden. Meer over deze maatregelen kunt u lezen in het bericht ‘Wet Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer’.
  • Per 1 januari 2014 is de hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers (deels) afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen.
  • Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Wat deze regeling precies inhoudt, kunt u lezen in het bericht ‘Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd’.
  • De stamrechtvrijstelling bij het uitbetalen van een ontslagvergoeding vervalt. Hierdoor moeten werknemers direct inkomstenbelasting betalen over hun ontslagvergoeding.
  • Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Over deze premiekorting heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Twee jaar premiekorting voor jongere werknemer’.
  • Een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is per 1 januari 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning in de loop van 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Hierover kunt u meer lezen in het bericht ‘Gecombineerde vergunning door Eerste Kamer’. Het is per 1 januari 2014 niet meer nodig om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken.

De hervorming van het ontslagrecht en de invoering van de Participatiewet treden nog niet dit jaar in werking, maar in 2015. Ook de definitieve invoering van de werkkostenregeling is een jaar uitgesteld.

Wetsvoorstel voor de wijziging van de verlofregels
Daarnaast staat voor 2014 op de planning dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden behandelt. Door dit wetsvoorstel moeten werkgevers meer ruimte krijgen om in onderling overleg met hun werknemer afspraken te maken over het opnemen van verlof en het aanpassen van de arbeidsduur.

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven