5 tips voor medezeggenschap in familiebedrijven

Voor ondernemingsraden in familiebedrijven kan het best lastig zijn om de medezeggenschap vorm te geven en echt invloed te krijgen op het beleid van de bestuurder. Daarom hier een aantal tips om dit te bereiken.

Trek samen op met de bestuurder tijdens trainingen waarin de WOR wordt uitgelegd. Deze gezamenlijke basis helpt om na 'zo hoort het' in gesprek te gaan met elkaar over 'hoe willen we het doen in onze organisatie?'

  1. Voer met de bestuurder een goede dialoog over de meerwaarde van de medezeggenschap. Met andere woorden: hoe maken we van de medezeggenschap een win-win-situatie?
  2. Werk als or aan de eigen professionaliteit om een goede gesprekspartner te kunnen zijn.
  3. Wees je ervan bewust dat je als or ook zelf een situatie in stand houdt door de ongeschreven regels uit de bedrijfscultuur over te nemen.
  4. Onderzoek alternatieve vormen van medezeggenschap gericht op participatie van medewerkers, die mogelijk beter passen in de familiebedrijfscultuur

    Bron: OR Informatie

Schuiven naar boven