Bestuur loopt risico wanneer geen OR is ingesteld

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Toch voldoet niet iedere organisatie aan die verplichting. Is er vanuit de werknemers geen animo voor een OR, dan is daar wat voor te zeggen. Maar de werkgever moet die behoefte wel blijven peilen. Is er wel behoefte aan een OR, dan moet de werkgever verkiezingen organiseren.

Iedere instellingsplichtige organisatie (met meer dan 50 werknemers) moet in ieder geval een OR-reglement hebben waarmee de directeur van tijd tot tijd – bijvoorbeeld elke twee jaar – verkiezingen organiseert. Daaruit moet blijken of er al dan geen belangstelling is voor een OR. Let op: hierop is geen extern toezicht. Heeft de organisatie geen OR, maar hebben de werknemers daar wel behoefte aan, dan kunnen zij daartoe een verzoek indienen bij de bestuurder.

Werknemers kunnen OR opeisen
Weigert uw werkgever een ondernemingsraad in te stellen, dan heeft u meerdere opties. Zo kunt u samen met een groepje collega’s aan uw werkgever aanbieden om het voorbereidende werk te doen en de verkiezingen te organiseren. U kunt ook de vakbond inschakelen die leden heeft in de organisatie. Vraag de vakbond om er bij de directeur op aan te dringen dat er een OR komt. Zij kunnen hem onder druk zetten als dat nodig is en – als hij blijft weigeren – een procedure bij de kantonrechter starten.

Kantonrechter kan sanctie opleggen bij geen OR
Overweegt u om zelf naar de kantonrechter te stappen, doe dit dan niet alleen. U loopt het risico dat de werkgever u dit niet in dank afneemt. Daagt u de directeur voor de rechter en weigert hij nog steeds om een OR in te stellen, dan kan de rechter hem een sanctie opleggen. Er is dan sprake van een overtreding op de Wet economische delicten. De bijbehorende sanctie is hechtenis van tot maximaal één jaar, een taakstraf of een boete van maximaal € 19.500.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven