aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer

‘Moet toch kunnen’ heet de campagne waarmee de overheid ongewenst gedrag op de werkvloer wil aanpakken. Ongewenst gedrag verziekt de bedrijfscultuur en brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers.

Het gaat om zaken als onbeschoft zijn in de omgang tot regelrecht agressie, geweld, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Als ook leidinggevenden zich niet houden aan de normale omgangsregels kan een angstcultuur ontstaan, waarin mensen zich niet durven uitspreken of vragen stellen. Dit levert meer fouten op en onveilige arbeidsomstandigheden, denk aan de bouwsector of de gezondheidszorg.

Opstellen gedragscode
Door hun voorbeeldfunctie spelen leidinggevenden een belangrijke rol in het uitbannen van ongewenst gedrag. Is er geen interne gedragscode , stel er dan een op. Als werknemers met elkaar formuleren welk gedrag ze gewenst vinden, is er meer draagkracht en is het makkelijker elkaar erop aan te spreken. De OR heeft hierop instemmingsrecht.

Bron: Rendement

Schuiven naar boven