Advies van de ondernemingsraad openbaar voor iedereen, ook voor de advocaat van de medewerker?

Kan OR adviezen delen met de achterban?

Ik kreeg onlangs de vraag van een OR of het advies van de ondernemingsraad gedeeld mag worden met de advocaat van een individuele medewerker. Het ging hierbij om het advies van een reorganisatie waarbij geen nadelige gevolgen zouden zijn voor het personeel.

Het openbaar maken van het advies van de OR is niet verplicht volgens de WOR. De OR moet conform artikel 14 van de WOR wel de verslagen en agenda van de vergaderingen publiceren voor de in de onderneming werkzame personen. Voor advies- en instemming plichtige onderwerpen is deze verplichting er niet. Natuurlijk is het wel verstandig om de inhoud te delen met de collega’s omdat de OR mede de collega’s vertegenwoordigd en ook een verantwoordelijkheid heeft hierin.

Geheimhouding

Uiteraard kan niet zomaar alles gedeeld worden met de collega’s want soms is een traject onder embargo kenbaar gemaakt bij de ondernemingsraad. Dan kan de OR niet zomaar alles van een adviestraject delen. Het is dan zaak om goede afspraken te maken met de bestuurder over de duur van de geheimhouding en over welke onderdelen en of informatie wel gedeeld kan worden. Ook is het handig om af te spreken wat er van het advies uiteindelijk gedeeld kan worden. (Geheel na geheimhouding of wellicht in grove lijnen). Artikel 20 van de WOR beschrijft de regels omtrent geheimhouding.

Verantwoordelijkheid OR

Het antwoord op de vraag of de inhoud van het advies gedeeld mag worden met iedereen is dus ja mits er geen geheimhouding op rust of bedrijfsgevoelige informatie (waarvan de OR dit had kunnen weten) wordt gedeeld die nog niet gedeeld had mogen worden. De verantwoordelijkheid van de OR bij advies- en instemmingstrajecten gaat dus behoorlijk ver als je bedenkt dat een individuele medewerker sterker of zwakker kan staan t.o.v. de werkgever bij een geding. In dit geval zocht de advocaat van de medewerker naar inhoudelijke motivering en onderbouwing bij het weerleggen van het ontslagproces. Er was immers overeengekomen met de OR dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen bij de reorganisatie. Het advies kon worden gedeeld met de betreffende medewerker en diens advocaat want er berustte geen geheimhouding op en het betrof geen bedrijfsgevoelige info.

Vincent Dijs (trainer/adviseur avm)

Bron: avm

Schuiven naar boven