Beloningsverschil tussen vrouwen en mannen

Verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen op de werkvloer?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs op Internationale Vrouwendag cijfers bekend gemaakt over het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Het blijkt dat vrouwen 14 procent minder verdienen dan mannen in 2020.

Het salaris van mannen is gemiddeld 52.000 euro en dat van vrouwen 34.000. Dit is ook te verklaren doordat mannen meestal full time werken en vrouwen in deeltijd. Ook hebben vrouwen minder vaak een leidinggevende functie. De loonkloof lijkt wel kleiner te worden sinds 2008 en bij de overheid is de daling nog sterker dan in het bedrijfsleven volgens het CBS. Het inkomen van vrouwen is sinds 1977 met 60% gestegen.

Onbekendheid over salaris collega’s

Vaak weten vrouwen minder goed hoeveel hun collega’s verdienen en mannen weten dat vaker beter. Nu er een krapte is op de arbeidsmarkt kunnen vrouwen mogelijk profiteren in onderhandeling. Zeker als vergelijkbare functies of werk anders beloond worden zonder een logische verklaring.

Ondernemingsraad

De OR kan ook een belangrijke rol spelen als het gaat om gelijke behandeling van werknemers. Artikel 28 van de WOR geeft aan dat de OR moet waken voor discriminatie en gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Verder kan dit onderwerp gesprek zijn van de overleg vergadering (artikel 23 WOR) en bij de jaarlijkse bespreking van de beloningsverhoudingen. In ondernemingen waarin in de regel 100 personen werkzaam zijn, worden eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d , eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkelingen van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep in de onderneming werkzame personen. De ondernemingsraad is bevoegd omtrent de bedoelde aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Bron: CBS.nl

Schuiven naar boven