Asscher: opleiding OR hoort niet thuis in CAO

Wanneer de opleiding van OR-leden wordt ondergebracht in de cao-ruimte, bestaat de kans dat er handel gaat worden gedreven door het wettelijk recht op scholing uit te ruilen voor andere zaken.

Minister Asscher vindt daarom dat de opleiding van OR-leden niet thuis hoort in de cao- onderhandelingen. Hij schrijft dit in een memorie van antwoord bij het voorstel om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. Vooral de PvdA heeft veel vragen gesteld over het wetsvoorstel.

Als het gaat om de scholing houdt Asscher vast aan het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens Asscher is bij scholing van OR-leden maatwerk nodig en dat kan volgens hem niet worden geleverd door het maken van sectorale afspraken in cao-onderhandelingen. "Een beginnende OR in een kleine onderneming heeft andere scholingsbehoeften dan de centrale ondernemingsraad van een groot concern′, aldus Asscher. Het huidige wetsvoorstel biedt volgens hem genoeg handvatten voor een gang naar de rechter, wanneer OR en bestuurder in conflict raken over het recht op scholing.

Bron OR Informatie
16 mei 2013

Schuiven naar boven