interne mobiliteit vraagt aandacht

De afgelopen jaren zijn werknemers meer intern van functie veranderd, dan van werkgever. Daarmee is de interne mobiliteit toegenomen ten opzichte van de externe. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De SCP trekt daarbij de conclusie dat (interne) inzetbaarheid meer aandacht moet krijgen.

Van alle werknemers die van functie wisselden, kreeg 71% een functie op hetzelfde niveau of iets hoger. Opvallend uit de resultaten van het SCP is dat maar liefst 11% akkoord ging met een lagere functie. Vooral jonge werknemers komen in een hogere functie terecht. Ouderen blijven vaak op hetzelfde niveau.

Werknemers krijgen minder snel vast contract
Een aantal opvallende conclusies:

  • Werknemers krijgen minder snel een vast contract. In 1996 had 22% van de werknemers drie jaar na indiensttreding nog geen vaste aanstelling, in 2010 liep dit op tot 30%.
  • Werknemers veranderen niet vaker van werkgever dan begin jaren negentig. De mobiliteit binnen de eigen organisatie is wel toegenomen.
  • Oudere werknemers tussen de 55 en 60 jaar volgen vaker scholing (van 28% tussen 2002-2004 tot 38% tussen 2008-2010).
  • De scholing die werkenden volgen, richt zich vooral op de huidige functie en (te) weinig op toekomstige functies.
  • Minder werknemers kiezen voor arbeidsduursverkorting (verkorting van de werkweek).

De OR moet interne doorstroommogelijkheden bespreken
Uit de resultaten blijkt dat het steeds langer duurt voordat mensen een vaste aanstelling krijgen. Hoewel organisaties wendbaar zijn met een flexibel personeelsbestand, komt dit de interne doorstroom niet ten goede en lopen de werknemers een verhoogd werkloosheidsrisico. Kijk vanuit de OR daarom eens naar de doorgroeimogelijkheden binnen uw organisatie. Zeker als de financiële mogelijkheden van de onderneming beperkt zijn, is het waardevol om te kijken of werknemers zich op deze manier kunnen doorontwikkelen! Zo blijven werknemers gebonden aan de onderneming.

Bron: OR Rendement
27 mei 2013

Schuiven naar boven