extra aandacht werkstress vanaf 2014

Vanaf april 2014 staat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de agenda. Het ziekteverzuim van een derde van de werknemers komt namelijk door werkgerelateerde psychische klachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers en werknemers besteden daarom vier jaar lang extra aandacht aan PSA. Dat staat in een brief die de minister onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

PSA heeft betrekking op werkstress als gevolg van: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Ook baanonzekerheid en de (verstoorde) balans tussen werk en privé kan zorgen voor stress. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat vanaf april 2014 vier jaar lang extra aandacht schenken aan het voorkomen van PSA. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (pdf).

40% van de werknemers ervaart werkdruk
Minister Asscher wil uitval door werkgerelateerde psychische klachten tegengaan en stelt voor deze aanpak bijna € 1 miljoen ter beschikking. De eerste twee jaar wil de minister zich richten op het tegengaan van agressie en geweld, intimidatie en werkdruk. Dit zijn namelijk de grootste risico’s voor uitval wegens psychische klachten. Vorig jaar ervoer 40% van de werknemers in Nederland werkdruk. In het derde en het vierde jaar ligt de nadruk op discriminatie en pesten. De minister wil dat er ook in de cao’s afspraken worden gemaakt over het aanpakken van werkdruk.

Maak PSA bespreekbaar in de organisatie
De werkgever moet zich inzetten om PSA te voorkomen en te beperken. U kunt hieraan aandacht besteden in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook kunt u door middel van een enquête onder de werknemers de problematiek in kaart brengen. Verder kan een analyse van het verzuim u meer inzicht geven.
Voor een succesvolle aanpak van PSA is het belangrijk dat er een bedrijfscultuur is waarin werknemers de vrijheid voelen om PSA bespreekbaar te maken. Onderdeel daarvan kan zijn dat u een gedragscode opstelt over de gewenste omgangsvormen.


Bron OR Rendement

Schuiven naar boven