boetes van 1,3 miljoen wegens misstanden bij uitzendbureaus

De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij controle van 500 uitzendbureaus 131 boetes uitgedeeld, samen goed voor ruim € 1,3 miljoen.

Misstanden
De misstanden betreffen vooral overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Verder werd de Wet arbeid vreemdelingen overtreden en werd er gerommeld met identiteitsbewijzen. De overtredingen vinden vooral plaats in metaal en industrie, land- en tuinbouw, detailhandel, horeca, bouw en schoonmaak.

Checklist
De Inspectie SZW heeft in samenwerking met de Belastingdienst een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Met deze checklist kunnen bedrijven controleren en beoordelen met wat voor een uitzendbureau ze in zee gaan. Dit is van belang omdat bedrijven ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als het uitzendbureau de zaakjes niet goed voor elkaar heeft. En dat blijkt dus helaas toch wel eens het geval te zijn.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van een bedrijf heeft conform artikel 25 lid1 g van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) adviesrecht als het gaat om een besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten. Het afsluiten van overeenkomsten op grond waarvan later werknemers groepsgewijs worden geworven of ingeleend is ook advies plichtig. De Or doet er dus goed aan om de werkgever te wijzen op de checklist en bij het sluiten van de overeenkomst met een uitzendbureau dit in het advies op te nemen.

Bron: Ministerie SZW

Schuiven naar boven