wijziging cao: uitbreiding kraamverlof toch mogelijk

U krijgt 2 dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof) wanneer uw partner is bevallen. Dit is wettelijk geregeld. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om het verlof uit te breiden naar vijf betaalde dagen, maar de behandeling van dit voorstel is voorlopig uitgesteld. De ING heeft onlangs voor werknemers een veel ruimere kraamverlofregeling ingevoerd. Kan dat zomaar?

Een organisatie moet eerst kijken wat er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is afgesproken over dit onderwerp. Uw verlof kan bijvoorbeeld langer dan 2 dagen duren, maar ook korter. Ook is het mogelijk dat u niet krijgt doorbetaald tijdens het verlof. Sommige cao’s laten afwijkingen van de kraamverlofregeling niet toe.

Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt over het wettelijke kraamverlof, dan moet de werkgever met de OR in gesprek. Als de wijziging in het voordeel is van de werknemers,  dan hoeft de werkgever hierover in principe geen overeenstemming met de OR te bereiken.  Maar als de wijziging negatief uitpakt voor de werknemers, dan geldt het overeenstemmingsrecht van de ondernemingsraad wel!

Overigens kunnen partners na de twee dagen kraamverlof ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dit is onbetaald en moet tevoren gemeld worden bij de werkgever.

Schuiven naar boven