checklist: regeling verzuimbegeleiding

Stelt de organisatie ziekteverzuimbeleid op dan heeft de ondernemingsraad hierop instemmingsrecht. Een aantal aandachtspunten voor de beoordeling van dit beleid:

  • Is bij het ontwikkelen van de regeling voldoende rekening gehouden met de aard van het  bedrijf, de grootte van het bedrijf en de bedrijfscultuur?
  • Beschrijft het beleid duidelijk hoe de organisatie omgaat met zieke medewerkers en  ziekteverzuim?
  • Bevat het beleid een heldere procedure die de medewerker die zich ziek meldt moet volgen?
  • Is deze procedure ook weergegeven in een schema, zodat de medewerkers in één oogopslag de te zetten stappen zien?
  • Is helder beschreven wie er allemaal betrokken zijn bij de uitvoering van het verzuimbeleid en welke rol de verschillende functionarissen vervullen?
  • Is hierbij ook aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden deze functionarissen zijn toebedeeld?
  • Bevat het verzuimbeleid niet alleen de regeling van ziekmeldingen maar is er ook aandacht voor maatregelen die ziekteverzuim voorkomen?
  • Staat in de regeling opgenomen welke analyses de organisatie uitvoert aan de hand van de ziekteverzuimcijfers en op welke momenten?
  • Is helder beschreven hoe het re-integratietraject eruitziet en welke verantwoordelijkheden de organisatie en de betreffende medewerkers hierbij hebben?
  • Communiceert de organisatie de regeling voldoende zodat de medewerkers er kennis van kunnen nemen?

Bron: Redactie ORnet
 

Schuiven naar boven