college Enschede honoreert verzoek OR onderzoek ambtelijke top

Het is onrustig in de ambtelijke top van de gemeente Enschede. De OR dringt aan op een extern onderzoek. De problemen zijn de wereld nog niet uit, maar de OR is tevreden over de reactie van het college.

Er is nog al wat veranderd binnen de directie van Enschede. Van acht directeuren plus een gemeentesecretaris (algemeen directeur) in 2015, zitten er nu nog twee directeuren en géén gemeentesecretaris. Deze functie werd het afgelopen jaar ingevuld door een interim manager, die goed lag bij het personeel en de steun had van de OR. Maar voor afloop van zijn contract is hij vertrokken.

De memo die hij bij zijn vertrek naliet was voor de OR aanleiding om aan te dringen op een extern onderzoek. Dit pleidooi kreeg steun in de gemeenteraad. Het college van B en W relativeert de situatie en zegt dat het verloop in de ambtelijke top gezien moet worden tegen de achtergrond van een reorganisatie, waarbij het aantal directeursposten is verminderd.

Uit het onderzoek blijkt dat er toch wel meer aan de hand is. Achter gesloten deuren krijgt de raad de gelegenheid om zelf met de onderzoeker te praten over de bevindingen. Het probleem is zeker niet de wereld uit, maar de OR heeft aangegeven niet alle persoonlijke achtergronden van de zaak te hoeven weten.

OR-voorzitter Tjebbe Bakker is tevreden over de wijze waarop het OR-signaal tot nu toe is opgepakt. "We worden van alles op de hoogte gehouden, ook van de zoektocht naar een nieuwe interim gemeentesecretaris. Weer een interimmer ja, want onderhandelingen over een nieuw college verlopen nog stroef en het huidige wil niet over zijn graf regeren.” De relatie tussen OR en de beide overgebleven directeuren is overigens normaal.

Bron: Inzicht in de OR

Schuiven naar boven