Vrije Universiteit Amsterdam: Van hard werken kun je dus wél doodgaan

Het medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) Amsterdam heeft onlangs de resultaten van een onderzoek naar de voor- en nadelen van bewegen op het werk gepubliceerd. Hieruit blijkt dat werknemers die lichamelijk zware arbeid uitoefenen een grotere kans hebben op vroegtijdig overlijden.

"Mensen die voor hun werk fysiek actief zijn hebben een 18% hogere kans om vroegtijdig te overlijden." Dit concluderen onderzoekers van VUmc op basis van hun onderzoek waarbij ze informatie van bijna tweehonderdduizend proefpersonen uit dertien landen hebben gecombineerd. Het artikel is vandaag verschenen in het gerenommeerde vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Regelmatig bewegen wordt vaak als een goed middel gezien voor het voorkomen van onder andere hart- en vaatziektes, suikerziekte en kanker. Het wordt dan ook aangeraden om per dag minstens een half uur te sporten of bewegen. Maar er blijkt een wezenlijk verschil tussen bewegen in de vrije tijd of bewegen tijdens werkuren.

Slijtageslag
Onderzoekers denken dat dit verschil hem ligt in het type beweging. Wanneer we buiten we werkuren bewegen is dit vaak intensief en van korte duur. Dit zorgt ervoor dat we gezond en fit blijven. Op het werk komt het geregeld voor dat werknemers tot 8 uur per dag hun lichaam belasten, met als gevolg een slijtageslag.

Ondernemingsraad
De OR heeft onder andere de taak om te waken voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 28 WOR, Wet op de Ondernemingsraden). Een ondernemingsraad kan bijvoorbeeld met cijfers uit een MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek), ziekteverzuimcijfers of uitkomsten van de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) het thema fysieke belasting bespreekbaar maken met de bestuurder en HR. Ook kan de OR een initiatiefvoorstel (artikel 23 WOR) schrijven waarin er suggesties aan de orde komen om ook te zorgen voor voldoende herstel na fysieke arbeid bijvoorbeeld. Verder zijn er subsidies voor organisaties in het kader van duurzame inzetbaarheid en kan een OR hierop wijzen.

Bron: blik op het nieuws

Schuiven naar boven