COR Amsterdam staat op decentrale medezeggenschap

De COR van Amsterdam is vastbesloten naar de kantonrechter te stappen als gemeentesecretaris Arjan van Gils niet bijdraait. Inzet: wie bepaalt de medezeggenschapsstructuur?

Van Gils wil het laten bij één OR met 25 zetels voor de hele gemeente, waar 13 duizend ambtenaren werken. De COR wil een structuur met drie lagen. De discussie daarover loopt al maanden, maar zoals de COR eerder aan zijn achterban berichtte: Van Gils lijkt niet geneigd tot luisteren.

Volgens vicevoorzitter Mario Soriano, geciteerd in Binnenlands Bestuur, gaat Van Gils ervan uit dat hij in de hele gemeente de enige is die iets beslist. Maar waarom zijn er dan vier clusterdirecteuren, 36 managers van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) en zeven stadsdeelsecretarissen, vraagt Soriano zich retorisch af. Zij bestieren organisaties met gemiddeld driehonderd fte's. Sommige, zoals de GG&GD, hebben er achthonderd. Soriano wijst erop dat de WOR al ondernemingsraden verplicht stelt voor organisaties vanaf 50 medewerkers.

De COR wil drie lagen: een centrale ondernemingsraad die kleiner is dan Van Gils voorstelt, ondernemingsraden voor elke cluster, en medezeggenschapsorganen per RVE. De advocaat van de COR, Rudi van der Stege van Sprengers Advocaten, wacht nog op een reactie van de bestuurder.

Bron: SDU, inzicht@OR 19 febr 2015

 

Schuiven naar boven