Criteria voor thuiswerken opgesteld door minister Koolmees (SZW) en sociale partners

De sociale partners en minister Koolmees hebben criteria opgesteld voor thuiswerken en hopen hiermee een richtlijn aan te geven. Uiteraard bepaald iedere organisatie zelf hoe ze willen omgaan met thuiswerken. Een tip van de samenstellers: ‘goede samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder is hierbij van belang is’.

Hierbij de criteria. Het wordt duidelijk dat de opstellers van de criteria begrijpen dat er veel mensen ‘mentale klachten’ krijgen. Het volledig thuiswerken wel een erg grote eis is. Als flexibeler of korter werken niet kan moet er toch gekeken worden naar deeltijdmogelijkheden op de locatie onder de voorwaarden van de coronaregels. Ook worden er hierin voorbeelden gegeven van oneigenlijke bezwaren om niet thuis te werken.

Zowel werknemers als werkgevers zijn zoekende naar een goed beleid in flexibel werken. Om antwoorden te vinden op deze vragen en tools en tips te delen maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruik van de volgende sites: arboportaal.nl, hoewerktnederland.nl  en slimwerkgeven.nl

Bron: rijksoverheid.nl

Schuiven naar boven