Minder Burn-outklachten in afgelopen jaar ondanks corona

minder burn-out, ziektemeldingen en bedrijfsongevallen in 2020

Ieder jaar voert het CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en TNO de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 uit. Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, waarin kwaliteit van de arbeid centraal staat. Hieruit blijkt dat de algemene gezondheid verbeterd lijkt te zijn en burn-outklachten zijn afgenomen in 2020. Dit was alweer de 16e editie.

Uit het onderzoek blijkt dat burn-outklachten zijn verminderd en arbeidsongevallen afnamen. Wellicht zou je anders verwachten tijdens de coronacrisis maar dat kwam vooral omdat meer mensen thuis werkten. Ook waren er minder ziekmeldingen, waarschijnlijk omdat je thuis makkelijker door kan werken terwijl je klachten hebt.  Verder nam de tevredenheid over arbeidsvoorwaarden toe en lijken mensen langer door te willen en kunnen werken in relatie tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Ondernemingsraad

Voor de OR kan de uitkomst van de NEA een mooi aanknopingspunt zijn om het gesprek met de bestuurder te voeren over het thuiswerkbeleid. Verder heeft de OR conform artikel 28 van de WOR, de taak om te waken over goede arbeidsomstandigheden. Uit ander onderzoek blijkt dat veel werknemers structureler thuis willen werken (twee tot drie dagen). Hoe gaat jouw organisatie hiermee om in de toekomst?

Bron: CBS.nl  

Schuiven naar boven