De maatregelen uit de Troonrede 2014 op een rij

Een overzicht van de maatregelen uit de Troonrede 2014:

 

• Het budget voor defensie groeit structureel met € 100 miljoen extra per jaar en er komt eenmalig extra geld beschikbaar voor internationale noodhulp.
• Voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking gaan over naar gemeenten, net als thuiszorg- en jeugdzorgvoorzieningen. Daarvoor is in 2015 € 400 miljoen extra beschikbaar.
• Er komt een toelage voor huishoudelijke hulp.
• De loonbijstelling in de publieke sector wordt in 2015 volledig uitgekeerd.
• De invoering van brug-WW verruimt de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering.
• Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt met drie maanden verlengd tot een half jaar.
• Het lage BTW-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015.
• Er komt op termijn € 1 miljard vrij voor beter hoger onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot.
• De ov-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo'ers.
• De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een meester-gezelsysteem.
• Er komt een zogenoemd toekomstfonds voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers.
• De regering blijft onnodige regels aanpakken die ondernemers en particulieren in de weg zitten.
• De Omgevingswet moet de procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur sterk vereenvoudigen en versnellen.
• De regering werkt aan een herziening van het belastingstelsel. Dit moet het stelsel flink vereenvoudigen en daarnaast de werkgelegenheid stimuleren door verlaging van de lasten op arbeid.
• Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën. Bedrijven krijgen er ook makkelijker toegang toe.
• De regering gaat de strijd tegen schijnconstructies opvoeren.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven