Zorg (zieke) werknemers moet kwalitatief beter

De arbeidsgerelateerde zorg moet beter, zo adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet. Het moet effectiever, het kennisniveau moet omhoog, er moet aandacht zijn voor preventie en re-integratie en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts moet worden gegarandeerd. Daarbij zijn twee routes mogelijk: de werkgever houdt de regie over het verzuimbeleid of er komt wettelijke ondersteuning.

Volgens het ontwerpadvies Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (pdf) van de SER moeten er drie vormen van arbeidsgerelateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan:

• Binnen de organisatie (interne arbodiensten): in grote organisaties moet de arbeidsgerelateerde zorg vorm krijgen door middel van een interne arbodienst  die wordt opgericht aan de hand van internationale standaarden. De bedrijfsarts krijgt ontslagbescherming (zoals de ontslagbescherming van OR-leden) om zijn onafhankelijkheid te garanderen.
• Binnen de branche, sector of regio: voor organisaties die geen interne arbodienst hebben en voor mkb-bedrijven moet de zorg via de branche of de sector worden geregeld met een geïntegreerde aanpak van preventie- en verzuimbeleid.
• Door de huisarts of de eerstelijnsgezondheidszorg: de arbeidsgerelateerde zorg moet via de huisarts kunnen plaatsvinden; daarvoor moet er meer aandacht komen voor de relatie tussen gezondheidsklachten en werk.

Behoudt de werkgever de regie bij het verzuimbeleid?
Verder behandelt de SER verbeterpunten voor het melden van beroepsziekten. Het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie leidt daarbij tot minder uitval en lagere zorgkosten. Het is echter nog onduidelijk via welke route de betere arbeidsgerelateerde zorg tot stand moet komen.

Het advies van de SER geeft twee routes aan. Eén waarbij de werkgever zelf blijft bepalen – in overleg met de OR – met welke arbodiensten en -deskundigen hij een contract afsluit. De andere route vindt investeringen en wettelijke ondersteuning noodzakelijk. Zo moet de bedrijfsarts niet financieel afhankelijk zijn van de werkgever.

Bron: Arbo rendement
 

Schuiven naar boven