WKR definitief in 2015 volgens Belastingplan

Het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt, bevestigt dat werkgevers per 1 januari 2015 aan de werkkostenregeling (WKR) moeten geloven. De vrije ruimte gaat naar 1,2%. Dat betekent werk aan de winkel voor uw OR!

Uw bestuurder is er waarschijnlijk al mee bezig: het inventariseren van de mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsvoorwaardenpakketten. Wat kan straks behouden blijven en wat moet worden uitgeruild of geschrapt? De kans is dus groot dat u als ondernemingsraad spoedig met wijzigingsvoorstellen te maken krijgen. Wat moet u dan doen?

• Uw OR kan het beste eerst zelf het hele pakket doornemen en bedenken wat voor u en uw achterban het meeste waard is. Doe dit het liefst voor uw bestuurder met een voorstel komt. Die informatie zal vrijwel altijd van P&O moeten komen.
• Ook is het van belang dat er een evenwichtig pakket ontstaat. Er moeten dus niet alleen regelingen komen die duur zijn en voor een beperkte groep werknemers gelden.
• Bij wijzigingen van de fiscale wetgeving gaan bestuurders het versoberen van regelingen vaak beargumenteren met 'het mag niet meer van de minister'. U moet daar goed op letten! In de nieuwe werkkostenregeling is niet één bestaande regeling verboden.

Vijf specifieke aanpassingen aan de WKR
Veranderingen in de WKR doorgevoerd om de regeling te vereenvoudigen en de administratieve rompslomp te verminderen. Deze vereenvoudigingsmaatregelen moeten wel gefinancierd worden. Om het geheel budgetneutraal te regelen, daalt de vrije ruimte van de WKR per 2015 van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. In het Belastingplan worden vijf specifieke aanpassingen beschreven, waarover staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer begin juli al had geïnformeerd. Het gaat om:

• de beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
• introductie van een jaarlijkse afrekensystematiek;
• invoering van een concernregeling;
• Personeelskorting binnen de WKR;
• het wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen).

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven