driedubbel subsidie arbeidsbeperkten in 2017

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Harmonisatie instrumenten voor arbeidsbeperkten. Dit moet vanaf 2016 de subsidies gelijktrekken die werkgevers van UWV en gemeenten krijgen bij het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Interessant nieuws voor de OR, want ondernemers kunnen dankzij een ‘foutje’ in 2017 driedubbel voordeel krijgen.

Door de gefaseerde invoering van de nieuwe regels kan uw werkgever in 2017 voor arbeidsbeperkten die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen drie soorten subsidie krijgen: loonkostensubsidie, premiekorting en lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is voor OR-en een mooi argument om het inschakelen van arbeidsbeperkten te bevorderen. Met die taak is de OR namelijk ‘belast’ op basis van artikel 28 WOR. Waak er wel voor dat uw werkgever het aannemen en in dienst houden van arbeidsbeperkten niet om deze reden uitstelt tot 2017.

Kabinet kan maas in de wet pas per 2018 herstellen
Bij de bespreking in de Tweede Kamer was al snel duidelijk dat het wetsvoorstel een ruime meerderheid zou krijgen en uiteindelijk volgde er zelfs een unaniem akkoord. Dit opmerkelijke gegeven kwam aan het licht toen de Kamer vroeg of bestaande voorzieningen zoals loonkostensubsidie, de mobiliteitsbonus en het onlangs aangekondigde LIV geen concurrentie veroorzaken tussen de doelgroep van de banenafspraak en ‘gewone’ werknemers met een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) ontkent dit in een Kamerbrief, maar moet wel bekennen dat in 2017 overlappende subsidies mogelijk zijn. Het kabinet accepteert dat het dit ‘foutje’ pas per 2018 kan repareren.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven