Tweede Kamer akkoord met Klokkenluidershuis

De initiatiefwet voor het Huis voor Klokkenluiders is door de Tweede Kamer. In het amendement dat ook door de Tweede Kamer is aangenomen, staat dat werknemers pas bij het Huis terechtkunnen als zij de vermeende misstand eerst binnen de eigen organisatie hebben gemeld. Onlangs was er nog ophef ontstaan over het wetsvoorstel, omdat de wet in strijd zou zijn met de Grondwet.

Met de initiatiefwet Huis voor Klokkenluiders wordt het Huis ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Een werknemer kan bij het Huis terecht als hij een vermoeden heeft van ernstige misstanden op het werk. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers die zich niet aan de wettelijke voorschriften houden, als er sprake is van fraude of als er gevaar is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werknemer kan dan – na interne melding van de misstand – terecht bij het Huis voor Klokkenluiders voor advies en het Huis zal de melding ook zelf onderzoeken.

Huis voor Klokkenluiders bij Nationale Ombudsman
Eerder ontstond er enige ophef over de wet, omdat minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangaf dat de initiatiefwet in strijd zou zijn met de Grondwet. Het Huis moet worden ondergebracht bij de Nationale Ombudsman, maar die mag zich alleen bezig houden met de rijksoverheid en niet met misstanden in de private sector. Van Raak (SP), die het initiatief tot het wetsvoorstel heeft genomen, is het hiermee niet eens. De wet kan volgens hem ook andere taken aan de Ombudsman toekennen.

Meerderheid in Tweede Kamer voor Huis voor Klokkenluiders
VVD en CDA stemden vanwege de mogelijke strijdigheid met de Grondwet tegen het voorstel, maar de zeven initiatiefnemers (SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, 50Plus en de Partij voor de Dieren) hadden een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer komen de zeven partijen twee zetels te kort. Het is dus nog even afwachten hoe de Eerste Kamer oordeelt over strijdigheid met de Grondwet.


Bron: OR rendement

Schuiven naar boven