geen vragen over gezondheid bij sollicitatie

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) mag een werkgever geen vragen stellen aan de sollicitant over zijn of haar gezondheid. Dit mag ook niet in het sollicitatieformulier.
Uit het jaarverslag van de CKA (Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de SER) uit 2016 blijkt dat werkgevers bereid zijn om gezondheidsvragen te verwijderen uit de sollicitatieformulieren.

De CKA heeft de afgelopen jaren verschillende organisaties en branches aangesproken op het onjuist gebruik van vragen in sollicitatieprocedures. Veel organisaties hebben hier gehoor aangegeven maar in een aantal branches gaat het nog steeds mis, zoals de uitzend- en veiligheidsbranche, goederen– en personenvervoer.

De CKA zal in 2018 opnieuw gaan inventariseren hoe er met de sollicitatieformulieren wordt omgegaan.

Rol OR
De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 27 1E van de WOR instemmingsrecht als het gaat om een wijziging van een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid.

Verder kan de OR een klacht indienen bij de CKA als er verkeerd wordt omgesprongen met gezondheidsvragen in een sollicitatie. Tot slot heeft de OR de taak om erop toe te zien dat de Wmk correct wordt nageleefd.

Voor meer informatie vind u het jaarverslag hier.

Bron: www.aanstellingskeuringen.nl

Schuiven naar boven