Handreikingen SER voor OR-leden

Handreiking voor OR

De SER publiceerde de afgelopen tijd een aantal mooie handreikingen voor OR-leden. Deze gaan onder andere in op de rol van de OR bij de energietransitie. De handreiking maakt duidelijk wat energietransitie inhoudt en hoe de or daar op kan inspelen. Er is ook een handreiking die in vier stappen uitlegt hoe de OR meer jongeren kan betrekken bij medezeggenschap.

OR en energietransitie en technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen brengen grote veranderingen voor organisaties met zich mee. De ondernemingsraad kan hierbij een belangrijke rol spelen. Niet alleen bij de besluiten over de aanschaf, inzet en wijziging van technologieën. Maar ook bij de besluiten over de sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de medewerkers. Deze handreiking maakt de OR-leden bewust van de impact van deze veranderingen en geeft tips om hier als OR op in te spelen

OR en jongeren

Het is belangrijk om jongeren mee te laten denken bij belangrijke besluiten in de organisatie. Jongeren hebben een frisse blik en daar kan jouw organisatie haar voordeel mee doen. Zo krijgt jouw or meer zicht op de onderwerpen die voor alle collega’s van belang zijn. Deze handreiking bestaat uit vier “stappen”. Iedere stap maakt het makkelijker om jongeren te betrekken.

Bron: SER.nl

Schuiven naar boven