inspectie SZW 2016: naleving cao’s

Inspectie SZW krijgt er in 2016 een nieuwe taak bij: intensief toezicht houden op de naleving van de cao’s. Werknemers en werkgevers kunnen hiervoor ook een onderzoek aanvragen bij Inspectie SZW. Uit het Jaarplan 2016 blijkt verder dat organisaties steeds vaker advocaten inschakelen bij inspecties.

Uit het Jaarplan 2016 van Inspectie SZW blijkt dat er in 2016 al 45 onderzoeken naar de naleving van cao’s staan gepland. Maar werkgevers of werknemers kunnen ook zelf een onderzoek aanvragen. Vakbonden of werknemers kunnen de resultaten daarvan vervolgens inzetten bij een gang naar de rechter. Ook komt er onderzoek naar nep-dienstverbanden. Die zijn er bijvoorbeeld om een hypotheek af te kunnen sluiten of om familie uit het buitenland naar Nederland te halen.

Aandacht voor onderbetaling en te lange werktijden
In verschillende sectoren zal de Inspectie op verschillende zaken letten. Zo zijn in de bouw valgevaar, kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting aandachtspunten, maar bij de detailhandel let de Inspectie vooral op onderbetaling en te lange werktijden. In de tuinbouw is de aanpak van illegale arbeid een speerpunt.

Steeds vaker advocaten bij inspecties van SZW
Het valt Inspectie SZW op dat er steeds vaker advocaten worden ingeschakeld. Niet alleen omdat er vaker bezwaar wordt gemaakt tegen een opgelegde boete, maar ook al bij de inspectie zelf. Het kost de inspecteurs meer tijd om informatie te verzamelen, vast te leggen en bij te dragen aan het behandelen van bezwaar en beroep. Deze ontwikkeling komt waarschijnlijk doordat de inspecteurs consequenter, maar ook hogere boetes opleggen. Inspectie SZW gaat zich in 2016 ook richten op psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Bron: rendement.nl

Schuiven naar boven