instemmingsrecht OR bij geheim cameratoezicht

Onlangs tikte het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) elektronicagigant Media Markt op de vingers voor overtreding van de privacywet. De keten filmde stiekem haar winkelpersoneel en sprak de werknemers aan op hun gedrag op basis van het filmmateriaal. Hiermee overtrad de elektronicaketen de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In het geheim filmen mag alleen onder strikte voorwaarden.

Organisaties mogen hun werknemers alleen filmen als daarvoor een goede reden is, bijvoorbeeld als er veel wordt gefraudeerd of gestolen. In dit geval was daarvan geen sprake: Media Markt gebruikte zogenoemde 'mystery shoppers' die in verschillende vestigingen het winkelpersoneel filmden met verborgen camera's. Vervolgens gebruikte het management de beelden om de werknemers aan te spreken op hun functioneren. Het CBP oordeelde dat de elektronicaketen hiermee de WBP overtrad.

Voorwaarden voor het gebruik van verborgen camera’s
Werkgevers mogen hun werknemers niet zomaar heimelijk filmen. Zo gelden voor het gebruik van verborgen camera’s de volgende voorwaarden:

  • de controle met verborgen camera’s is tijdelijk;
  • de werkgever slaagt er ­– ondanks allerlei inspanningen – niet in om diefstal of fraude te voorkomen;
  • de ondernemingsraad geeft toestemming voor het gebruik van de camera’s;
  • de inbreuk op de privacy van werknemers wordt zo klein mogelijk gehouden;
  • de werkgever informeert de werknemers achteraf over de controle.

Rol van de ondernemingsraad bij cameratoezicht
De bestuurder heeft instemming nodig van uw ondernemingsraad om gebruik te mogen maken van cameratoezicht. Dat instemmingsrecht is van toepassing als de bestuurder cameratoezicht (definitief) wil wijzigen of opnemen in het organisatiebeleid, maar ook als hij eenmalig of tijdelijk werknemers in het geheim wil filmen. Naast toestemming van de ondernemingsraad moet de werkgever in het geval van heimelijk cameratoezicht ook toestemming vragen van het CBP. Het CBP doet vervolgens onderzoek of de controle is toegestaan.

 

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven