OR ziet flexwerker als bedreiging

Flexwerkers en dan met name de externe medewerkers, worden door veel or-leden als bedreiging gezien. Ze worden niet echt tot de achterban van de ondernemingsraad gerekend

Dat blijkt uit discussies die werden gehouden tijdens het OR informatiecongres.

Over het algemeen oordelen OR-leden dat de inzet van flexwerkers vooral is gericht op de korte termijn en financieel wordt ingegeven. Het ontbreekt veel organisaties aan een langetermijnvisie over de optimale verhouding flex-vast.

Niet een van de deelnemers aan het congres zegt dat de OR in zijn of haar organisatie al bezig is met medezeggenschap voor flexwerkers. Flexwerkers die langere tijd bij een organisatie zijn betrokken zoals schoonmakers of cateringmedewerkers, zijn welkom mits ze OR-ervaring meebrengen

Bron: OR informatie
 

Schuiven naar boven