tips: OR en ontslagen

Met het huidige economische klimaat zijn er nog steeds volop bedrijven die afscheid moeten nemen van hun werknemers. Wat kan de ondernemingsraad ondernemen als dat gebeurt?

De eerste stap bij omzetverlies is vaak bezuinigen op personeelskosten. Er wordt minder uitbesteed en uitzendkrachten mogen thuisblijven. Een volgende stap is dat contracten niet worden verlengd en daarna komt het snijden in het vast personeel. Bij een adviesaanvraag rond inkrimping krijgt de ondernemingsraad verschillende maatregelen rond personeelsreductie onder ogen.

Tips voor de OR.
• De ondernemingsraad kan erop toezien dat de wet goed wordt gevolgd. Let ook op het afspiegelingsbeginsel.
• Kijk bij bezuinigingen ook naar waar men efficiënter en goedkoper kan werken.
• Bij een krimpende omzet kun je ook kijken naar nieuwe markten en nieuwe producten c.q. dienstverlening. Een recessie is een kans voor vernieuwing; dat kan ontslagen beperken.
• In een recessie is er ruimte om scholing goed op de rit te zetten. Laat het bedrijf een goed meerjaren opleidingsplan maken richting vernieuwing en verbetering.

Bron: ORnet, 28 augustus 2013

Schuiven naar boven