invoering herziene WOR uitgesteld

De nieuwe minister van SZW, Lodewijk Asscher, heeft bevestigd dat de nieuwe Wet op Ondernemingsraden niet per 1 januari 2013 in werking kan treden, zoals de bedoeling was. Als reden geeft hij de kabinetswisseling op.

Het uitstel van de wetsherziening zal geen gevolgen hebben voor de afschaffing van de verplichte scholingsheffing, per 1 januari. Ook de verlening van bijdragen in de scholingskosten wordt per 1 januari beëindigd. Asscher gaat ervan uit dat werkgevers gewoon de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van scholing voor hun rekening zullen nemen, ook nu de bijdrage vervalt. Dit op grond van de algemene verplichting op grond van artikel 22 van de WOR.
 

 

Schuiven naar boven