Subsidie eerder stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid vanaf 1 september 2023 beschikbaar

De tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is al op 21 januari 2021 gepubliceerd en loopt van 2021 t/m 2025. Hiervoor heeft de overheid een pot van 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vijf jaar. Vanaf 1 september dit jaar mogen naast sectoren en clusters van organisaties ook individuele bedrijven aanspraak maken op deze pot met geld via uitvoering van beleid.

Een van de afspraken uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners is dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen halen. Dit kan door onder andere te investeren in duurzame inzetbaarheid. De invulling hiervan moet plaatsvinden op de werkvloer en de bedrijfscultuur zelf zo vindt de overheid.

Er zijn wel een aantal voorwaardes verbonden aan de aanvraag;

  • De subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van een plan met activiteiten in duurzame inzetbaarheid en RVU’s (regeling vervroegde uittreding). Voor RVU’s zijn er speciale eisen. De plannen moet aan een aantal eisen voldoen en de werkgever moet een begroting maken van de kosten waarvoor hij de subsidie aanvraagt.
  • Eisen aan het plan zijn bijvoorbeeld dat er een analyse wordt gemaakt van de organisatie van de problemen en oplossingen rondom zwaar werk en duurzame inzetbaarheid. Bij deze analyse is het verplicht om samen te werken met werknemersverenigingen. Uiteraard kan ook de OR hierin een rol spelen.
  • Het bedrag van de aanvraag is minimaal 75.000 euro en voor het gedeelte dat ingezet gaat worden voor duurzame inzetbaarheid geldt een eigenbijdrage van 50% en voor de RVU is dat 75%. Ook mag maar een bepaald percentage van de subsidie voor RVU gebruikt worden.
  • Bij de verwerking volgt de overheid de aanvragen op volgorde van volledig ingevulde aanvragen van binnenkomst en krijgen organisaties binnen 13 weken antwoord.

Het is de bedoeling dat na afloop van de regelingen het vanzelfsprekend wordt om als organisatie beleid te voeren op duurzame inzetbaarheid.

De ondernemingsraad heeft de taak en plicht om te waken voor goede arbeidsomstandigheden en kan duurzame inzetbaarheid en RVU op de agenda van de OV plaatsen. Er kunnen ook initiatieven worden genomen om samen een projectplan te schrijven met HR en andere betrokkenen en belangstellenden.

Bron: overheid.nl

Schuiven naar boven