klokkenluidersregeling bij veel bedrijven niet op orde

Uit een enquête onder 430 ondernemingsraden blijkt dat bij de helft van de Nederlandse bedrijven de klokkenluidersregeling niet voldoet aan de eisen die de wet stelt. De enquête is uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders en de resultaten werden deze week openbaar gemaakt.

Het Huis voor Klokkenluiders is anderhalf jaar geleden opgericht en is in het leven geroepen om veilige meldprocedures van misstanden binnen organisaties te regelen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek op een rij:

  • 79 % van de onderzochte bedrijven hebben een meldprocedure maar 48 % voldoet aan de Wet.
  • 89% van de organisaties heeft een vertrouwenspersoon, maar is niet zichtbaar in de organisatie en er is weinig vertrouwen in.
  • In de praktijk zullen de percentages nog lager liggen omdat veel kleine bedrijven geen OR hebben en dus niet zijn meegenomen in het onderzoek.
  • Een op de drie medewerkers durft een misstand te melden (schatting), waarvan zorg en onderwijs het slechts scoren. Bedrijfsleven doet het beter.
  • Organisaties met meer dan vijftig medewerkers moeten een meldprocedure opstellen.

Ondernemingsraad
Het feit dat veel bedrijven geen OR hebben is ook opvallend. Dit is wel verplicht conform artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook heeft de OR instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen of wijzigen van de klokkenluidersregeling conform artikel 27 lid 1 m van de WOR.

De OR doet er goed aan om bij het vaststellen van de regeling te bespreken hoe open de cultuur is binnen de organisatie. Gebruik hiervoor als OR gegevens uit bijvoorbeeld het MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek) of gespreksverslagen van MT. Verder moet de regeling natuurlijk worden ingevoerd en kan de OR hierbij een helpende hand zijn. Hier vindt u  meer informatie over de klokkenluidersregeling.

Bron: Trouw

Schuiven naar boven