Week van de Werkstress en de rol van de OR

Vorige week was het de week van de werkstress. Al drie jaar lang zetten werkgevers in deze week werkdruk en werkplezier op de kaart. Een belangrijk onderwerp aangezien stress- en burn-out-gerelateerde klachten nog steeds grote gevolgen hebben op de werkvloer.

De feiten op een rij:

In 2016 heeft 77% van de werkgevers een beleid om werkstress aan te pakken. In 2014 was dit nog 69%. Gelukkig is dit aan het oplopen en ook dit jaar zijn er weer meer bedrijven bijgekomen.

  • 1 op de 7 werknemers heeft last van burn-out klachten.
  • 16% van alle verzuimde werkdagen had werkstress als reden.
  • 38% van de werknemers ervaart hoge taakeisen.
  • 45% van de werknemers ervaart een lage autonomie.
  • Verzuim wegens werkstress kostte werkgevers in Nederland twee miljard. Werknemers verzuimen per jaar ruim zeven miljoen dagen vanwege werkstress.
  • Bijna 1 op de 4 werknemers had te maken met ongewenst gedrag door klanten, patiënten, leerlingen of andere externen.
  • 1 op de 6 werknemers had te maken met ongewenst gedrag door leidinggevende of collega’s.
  • 8% van de werknemers had te maken met pesten door collega's of leidinggevende.
  • 6% had te maken met pesten door klanten, patiënten, leerlingen of andere externen.
  • 2% van de werknemers had te maken met seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevende.

Zie ook: Week van de Werkstress

Ondernemingsraad
De OR heeft de taak om te bewaken dat medewerkers onder de juiste arbeidsomstandigheden hun werk kunnen blijven doen. De OR doet er dus goed aan om dit onderwerp bespreekbaar te maken en zich te beroepen op de feiten. Er zijn verschillende instrumenten om de werkdruk te meten (medewerker tevredenheidsonderzoek, betrokkenheidsonderzoek, eigen onderzoek). Verder heeft de OR de mogelijkheid om formeel gebruik te maken van het initiatiefrecht conform artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR kan bijvoorbeeld het voorstel doen om een onderzoek te laten uitvoeren en samen oplossingen bespreekbaar te maken. Deze liggen soms in uitbreiding van formatie maar kunnen ook op hele andere terreinen liggen.

 

Steeds meer organisaties zetten in op ‘duurzame inzetbaarheid’ en als dit nog niet het geval is kan de OR hier ook een draai aan geven. Uit verschillende onderzoeken en onder andere de Work Ability Index (WAI) blijkt dat organisaties hun investering op duurzame inzetbaarheid anderhalf keer terugverdienen o.a. door het terugdringen van ziekteverzuim.
Voor de OR zijn er dus diverse mogelijkheden om werkdruk en de mogelijke oplossingen en investeringen die hiermee gepaard gaan op de overlegtafel met de bestuurder te krijgen.

Bron: Duurzameinzetbaarheid

 

Schuiven naar boven