medezeggenschap ook in kleine organisaties meer te zeggen over pensioen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met de Verzamelwet Pensioenen 2019 de huidige pensioenwetgeving verbeteren. De medezeggenschap in kleine ondernemingen (1 tot 50 medewerkers) hebben de medezeggenschap doorgaans geregeld via een PV (personeelsvergadering, bij minder dan 10 mw.) of PVT (personeelsvertegenwoordiging, 10-50 mw.). De PV en PVT krijgen met deze wijzigingen meer invloed op o.a. de pensioenregeling in de organisatie.

Wijzigingen voor medezeggenschap
De bevoegdheden van de PV en PVT staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) onder artikel 35 b en c. Het informatie- en initiatiefrecht zullen na goedkeuring van het wetsvoorstel worden uitgebreid.

PV (krijgt ruimer informatierecht)
De ondernemer is op dit moment nog niet verplicht om informatie over pensioen schriftelijk te overhandigen. Als de wijzigingen ingaan, krijgt de PV informatierecht t.a.v. pensioenaangelegenheden. De PV mag dan dus alle informatie die schriftelijk voorhandig is opvragen en daarbij is de ondernemer verplicht deze te verstrekken.

PVT(krijgt ruimer informatierecht en initiatiefrecht)
De ondernemer moet de PVT informatie vertrekken over elk voorgenomen besluit t.a.v. wijziging of vaststelling van een uitvoeringsovereenkomst of -reglement. Deze informatie zal ook desgevraagd schriftelijk moeten worden versterkt aan de PVT. Nu is dit nog niet het geval en kan dit eventueel ook mondeling. Door toevoeging van het initiatiefrecht kan de PVT in de toekomst ook voorstellen doen die over pensioen gaan.

SZW is een internetconsultatie gestart over de verzamelwet pensioen 2019 en het is mogelijk te reageren tot 24 mei van dit jaar.
Bron: Rijksoverheid

Schuiven naar boven