nieuwe minimumlonen per 1 juli 2014

Het minimum(jeugd)loon is gewijzigd per 1 juli 2014. Vanaf die datum bedraagt het nieuwe minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder € 1.495,20 bruto per maand. Daarmee is het minimumloon gestegen met 0,65%. Houd met uw OR in de gaten of deze wijziging op tijd wordt doorgevoerd.

Twee keer per jaar worden de brutominimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.485,60 bruto per maand. Per 1 juli gaat dit met 0,65% omhoog naar € 1.495,20 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd is er geen wettelijk minimumloon. In de publicatie van de Staatscourant staan de bedragen voor het minimumloon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het gaat om de bedragen per maand, per week en per dag.

Er bestaat geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon dat uw organisatie minimaal moet uitbetalen, moet de bestuurder daarom zelf berekenen. Daarvoor deelt hij het minimumweekloon door het aantal uren per week dat in de organisatie als volledig dienstverband geldt. De Inspectie SZW heeft de taak om de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te controleren.

Blijkt er sprake te zijn van onderbetaling binnen de organisatie, dan kan de Inspectie SZW de OR en de werkgevers- en werknemersorganisaties hierover inlichten. De Inspectie SZW besluit mogelijk om een boete of dwangsom op te leggen aan de bestuurder.

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven