participatiewet gesteund door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt. Door de invoering van de Participatiewet moeten meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan kunnen vinden. De overheid en de werkgevers moeten daarvoor de komende jaren meer banen creëren.

Door de invoering van de Participatiewet vallen alle mensen die kunnen werken, maar nog niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, straks onder één regeling. Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen.

Quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten
De komende jaren moeten organisaties in de marktsector 100.000 extra banen (voor de overheid is dit aantal 25.000) voor arbeidsgehandicapten realiseren. Eind 2015 moet de marktsector 6.000 extra banen hebben gecreëerd ten opzichte van 2013. Wordt dit aantal niet gehaald, dan komt er vanaf 2017 mogelijk – na overleg met de sociale partners en gemeenten – een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Werkgevers die niet aan het quotum voldoen, moeten dan in 2018 voor het eerst een heffing afdragen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek.

OR spant zich in voor de inschakeling van arbeidsgehandicapten
Werkgevers met minder dan 25 werknemers hoeven niet aan het quotum te voldoen. Om werkgevers duidelijkheid te geven of een sollicitant of werknemer aan het begrip ‘arbeidsgehandicapte’ voldoet, komt er een doelgroepenregister bij UWV. Hierin worden alleen arbeidsgehandicapten opgenomen die in staat zijn om te werken, maar niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Vergeet niet dat uw OR de taak heeft om zich in te spannen voor de inschakeling van arbeidsgehandicapten binnen de organisatie (artikel 28 lid 3 WOR).

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven