Nieuwe regels voor verlof vragen flexibiliteit

Werkneemsters die net een kind hebben gekregen, hebben voortaan vanaf zes weken na de bevalling het recht om de rest van hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Dit blijkt uit de nieuwe wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Sinds 1 januari 2015 heeft een werkneemster het recht om haar bevallingsverlof te spreiden. Alleen de eerste zes weken na de bevalling moet ze in voltijd opnemen, de rest mag ook in deeltijd. In totaal mag de werkneemster het verlof spreiden over 30 weken. Deze periode gaat in op de eerste dag dat het bevallingsverlof niet meer fulltime wordt opgenomen. De totale verlofduur blijft hetzelfde.

Verzoek uiterlijk drie weken na bevalling indienen
Als een werkneemster haar bevallingsverlof flexibel wil inzetten, moet ze daarvoor uiterlijk drie weken na de bevalling een verzoek bij haar werkgever indienen. Die moet op zijn beurt binnen twee weken op dit verzoek reageren en mag het verzoek bovendien alleen weigeren als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. De bedoeling is dat werkneemsters door de wetswijziging werk en zorgtaken beter kunnen combineren. De wijziging is een onderdeel van de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In het bericht 'Nieuwe maatregelen WAA en WAZO in 2015' kon u al lezen dat de meeste maatregelen uit deze wet per 1 januari 2015 van kracht zijn geworden.

Maak op tijd goede afspraken
Als een werkneemster haar bevallingsverlof flexibel opneemt, is zij eerder weer gedeeltelijk aan het werk. Houd daar rekening mee en maak op tijd goede afspraken over een ruimte waar zij eventueel borstvoeding kan geven of kan kolven. De eerste negen maanden mogen werkneemsters hier maximaal 25% van hun werktijd voor gebruiken. De werkgever moet hun loon voor die tijd gewoon doorbetalen.

Bron: arbo rendement
 

Schuiven naar boven