Oorzaak langdurig verzuim vaak privé

Wil uw organisatie het ziekteverzuim aanpakken, dan zult u niet alleen naar de medische aspecten ervan moeten kijken. Langdurig verzuim heeft vaak een niet-medische oorzaak. U zult dus met de werknemer in gesprek moeten gaan om te achterhalen waar de knelpunten zitten. Daarbij komt soms ook het privéleven ter sprake.

In principe zijn werk en privé gescheiden, maar in de praktijk dat is niet altijd zo eenvoudig te realiseren. Wie privéproblemen heeft, kan deze niet altijd negeren als hij op zijn werk is. Maar ook arbeidsgerelateerde conflicten kunnen een werknemer ziek maken. Toch wordt bij verzuim vaker naar medische oorzaken gezocht dan naar niet-medische. Terwijl er vooral bij langdurig verzuim (vanaf vier weken) meestal sprake blijkt te zijn van een niet-medische oorzaak. Dat zou blijken uit onderzoek van risicoadviseur Aon naar langdurig ziekteverzuim tussen 2011 en 2013.

Werkgever in gesprek over privéproblemen
Conflicten met collega’s of leidinggevende, financiële problemen en problemen door een echtscheiding blijken de oorzaak te zijn van 61% van het langdurig ziekteverzuim. Om dit te achterhalen, moet de werkgever met de werknemer in gesprek. Wie privézaken bespreekbaar maakt, kan uitval door privéproblemen tijdig signaleren. Maatregelen die gericht zijn op medische preventie zoals gezonde lunches en bedrijfsfitness helpen niet om het niet-medische uitval terug te dringen. Gaan werkgevers niet in gesprek, of te laat, dan lopen de kosten van verzuim al snel op.

Vrouwen verzuimen gemiddeld langer
Een langdurig zieke werknemer die verschillende klachten heeft, waar uiteindelijk een echtscheiding aan ten grondslag blijkt te liggen, kan al gauw rond de 200 dagen thuis komen te zitten. Per geval kost dat werkgevers meer dan € 30.000. Langdurig verzuim door relatieproblemen komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen hebben gemiddeld wel een langere verzuimduur.

Bron: Rendement
 

Schuiven naar boven