OR Apple krijgt gelijk van rechter in privacyzaak

De OR van technologie bedrijf Apple is naar de kantonrechter gestapt op grond van artikel 36 en 27 (geschillenregeling) van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De organisatie heeft namelijk voornamen van werknemers gebruikt in het klanttevredenheids- enquêtesysteem. De OR maakt hier bezwaar tegen omdat werknemers makkelijk met hun voornaam via social media op te sporen zijn. Een aantal werknemers heeft ook al vervelende berichten ontvangen.

Tijdig nietigheid inroepen en bezwaar maken
De OR wil de privacy van de medewerkers waarborgen en door de rechter gebruik van de voornamen terug laten draaien. Op grond van artikel 27 lid 1k van de WOR had de werkgever de OR immers om instemming moeten vragen. De OR kreeg gelijk, maar was te laat met het inroepen van nietigheid (het officiele in beroep gaan tegen de handeling). In artikel 27 lid 5 van de WOR staat dat de OR binnen een maand nietigheid moet inroepen.

 

Het is dus belangrijk om als OR naast nietigheid ook meteen beroep aan te tekenen. Je hebt als OR een maand de tijd om nietigheid in te roepen en deze was ruimschoots voorbij. Ook als de OR weet heeft van een besluit dat is ingevoerd, is het van belang meteen nietigheid in te roepen. Er ligt in de praktijk namelijk vaker geen (schriftelijk) instemmingsverzoek aan ten grondslag.

Autoriteit persoonsgegevens (AP)
De rechter gaf de OR dus gelijk en gaf als tip mee om samen met de ondernemer de AP te raadplegen. De partijen hebben de AP inmiddels ingeschakeld en wachten de uitkomsten van het onderzoek door de AP af.  De AP kan een bindend oordeel geven of er sprake is van schending van privacy van medewerkers.

In het verlengde hiervan doet de OR van Apple er goed aan inderdaad naar de AP te stappen. Vanaf mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Vanaf dan zijn organisaties verplicht een Data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Wellicht valt een klanttevredenheids- enquêtesysteem hier ook onder.

Tip OR
Bij een besluit tot instemming is het wijs pas in te stemmen als het verzoek schriftelijk, inclusief alle voorwaarden van de OR, is ingediend en niet in te stemmen onder voorwaarden zoals mits of maar. Als in de praktijk blijkt dat er zonder instemming iets wordt ingevoerd dan meteen nietigheid inroepen en beroep aantekenen. Beroep kan een OR altijd weer intrekken.

Bron: Retailnews

Schuiven naar boven