ruzie in de or, wat nu?

OR-leden zijn net mensen, soms hebben ze een mening die tegen die van de meerderheid in gaat. Wat doe je dan? In de gemeente Eindhoven kiest de or ervoor het dissidente lid voor de rechter te slepen.

De gemeente Eindhoven is bezig met een reorganisatie. Volgens het CNV leidt de reorganisatie tot een angstcultuur binnen het stadskantoor en daarom schreef de vakbond vorig jaar een brief aan het college van B&W. Een van de OR-leden leverde input voor de brief, op basis van signalen die hij had opgevangen op de werkvloer. Signalen waarvan hij de bron niet wil onthullen. De rest van de ondernemingsraad voelde zich overvallen door de brief van het CNV en was bepaald niet gecharmeerd van de bijdrage van het OR-lid.

Integriteitsschending
Voor de ondernemingsraad was hiermee de maat vol. Het OR-lid zou zich al langere tijd niet conformeren aan het meerderheidsstandpunt, zich laten leiden door geruchten en informatie doorspelen aan de vakbonden. Volgens de or was er sprake van integriteitsschending. De or stapte naar de kantonrechter, die tevergeefs aandrong op bemiddeling.

WOR
Het komt vaker voor dat ondernemingsraden er niet in slagen een verenigd front te vormen. Maar omdat zij zijn gekozen en daarom werknemers vertegenwoordigen, is het niet zo makkelijk om van een ongewenst lid af te komen. Artikel 13 van de WOR stelt dat de kantonrechter op verzoek van de ondernemer of de ondernemingsraad kan besluiten om een OR-lid uit te sluiten van werkzaamheden. Dat kan niet alleen omdat het or-lid niet lekker ligt in de groep. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan als het betrokken or-lid het overleg met de ondernemer of de werkzaamheden van de or ernstig belemmert

Bron: OR Informatie
 

Schuiven naar boven