OR leeft overlegplicht WOR niet na

Volgens artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de OR minimaal twee keer per jaar met de bestuurder spreken over de algemene gang van zaken van de onderneming. Bij 37% van de ondernemingsraden gebeurt dit slechts 1 keer per jaar of zelfs nooit.

Vanuit het informatierecht staan er in elk geval financiële en personele onderwerpen op de agenda. Ook moet in dit overleg worden aangegeven welke advies- en instemmingsplichtige besluiten er in voorbereiding zijn en wanneer de ondernemingsraad door middel van een advies- dan wel instemmingsaanvraag bij deze (voorgenomen) besluiten betrokken wordt.

Een belangrijk overleg dus, dat minimaal 2x per jaar moet plaatsvinden. Bij 20% van de ondernemingsraden wordt dit overleg echter maar 1x per jaar gehouden en bij 17% zelfs helemaal nooit. Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Verder blijkt dat als dit overleg wel plaatsvindt, de toezichthouder vaak ontbreekt. Van de 59% van de ondernemingsraden waar minimaal 1x per jaar een artikel 24 overleg is geweest en die een toezichthouder hebben, geeft maar liefst 43% aan dat de toezichthouder nooit aanwezig is bij een algemene-gang-van-zaken-vergadering.

Wat veel mensen niet weten, is dat de WOR ook voorschrijft dat (een vertegenwoordiger van) de toezichthouder aanwezig dient te zijn bij een overlegvergadering tussen bestuurder en OR wanneer een adviesaanvraag wordt besproken. Het blijkt dan ook dat dit maar zeer weinig gebeurt. In 74% van de gevallen is de toezichthouder nooit aanwezig en slechts 4% van de OR's geeft aan dat de toezichthouder altijd aanwezig is bij de overlegvergadering wanneer een adviesaanvraag wordt besproken.

Tenslotte is er ook weinig direct contact tussen ondernemingsraad en toezichthouder. Zo geeft 33% van de ondervraagden aan nooit informeel contact te hebben met de toezichthouder.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.

Bron: ANP Pers support
 

Schuiven naar boven