OR moet ook bij gebrek aan belangstelling volhouden

Ook wanneer er in een organisatie door gebrek aan kandidaten geen echte or-verkiezing kan worden gehouden, moet een ondernemingsraad blijven bestaan.

Dat is de mening van 70 procent van de respondenten in het OR Referendum dat is gehouden door Wiekiesjij Ondernemingsraden en het CAOP.

De aanwezige or-leden bogen zich over de vraag of een ondernemingsraad gedurende een termijn moet worden opgeheven, wanneer er in de organisatie geen behoefte aan of belangstelling voor medezeggenschap is.
Stemmers die tegen het tijdelijk opheffen zijn vinden dat alleen al de aanwezigheid van een OR een positief effect heeft op de organisatie. Daarnaast vinden zij dat je nooit de moed moet opgeven en moet blijven hopen op voldoende belangstelling voor het lid worden van een OR. Stemmers die voor het tijdelijk opheffen zijn, vinden dat medewerkers zelf mondig genoeg zijn om hun zaken te regelen.

Bron: OR Informatie, 15 oktober 2013

Schuiven naar boven