meer regelmogelijkheden, minder stress

De werkdruk is hoog. Het lijkt tegenstrijdig, maar meer regelmogelijkheden kunnen de stress bij werknemers verminderen. Waar kun je als OR-lid op letten?

Probeer solofuncties zoveel mogelijk te voorkomen. Anders gezegd: zorg ervoor dat collega’s elkaars werk kunnen overnemen. Dat maakt het ook mogelijk om flexibeler in te spelen op verwachte en onverwachte uitval van werknemers. Ook is het belangrijk om personeel zeggenschap te geven over werktempo, werkvolgorde en werkmethode, maar zorg voor een goed evenwicht. Voorkom te sterke afhankelijkheid, maar ook te grote autonomie. Te veel zelf moeten uitzoeken, zonder goede steun, hulpmiddelen, kennis of bevoegdheden, levert namelijk ook veel stress op.

Zorg ervoor dat het personeel beschikt over voldoende bevoegdheden die passen bij de toebedeelde verantwoordelijkheden. Functioneringsgesprekken zijn essentieel. Beperk deze niet tot opmerkingen over het personeelslid, maar bespreek ook of de steun en faciliteiten van de organisatie voldoende zijn om het werk goed te kunnen doen. Als omstandigheden in het werk een goed functioneren in de weg staan, moeten die omstandigheden verbeterd worden.

Checklist

·         Hebben werknemers voldoende mogelijkheden om problemen in het werk op te lossen?

·         Kunnen werknemers een beroep doen op collega’s of op hun leidinggevende bij problemen?

·         Maken werknemers voldoende gebruik van de beschikbare regelmogelijkheden?

Bron: OR-net, 21 oktober

Schuiven naar boven