helft MKB geen aandacht voor RI&E

Ruim de helft van de bedrijven in het mkb heeft geen risico-inventarisatie en -evaluatie! En dat terwijl de Arbowet voorschrijft dat zij die wel moeten hebben. Heeft uw organisatie het wel helemaal onder controle of heeft u een goed idee om het MKB warm te maken voor de RI&E? Ding dan meteen mee naar ‘Het Beste RIE-dee’.

De RI&E helpt om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen. Daarom is het opstellen en actueel houden van de RI&E ook wettelijk verplicht. Toch heeft ruim de helft van de bedrijven in het MKB geen RI&E. Om de aandacht op het belang van de RI&E te vestigen, heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten een prijsvraag uitgeschreven. Arbodienstverleners en intermediairs die een creatieve manier hebben gevonden om de RI&E onder de aandacht te brengen en de uitvoering ervan te stimuleren, kunnen meedoen aan ‘Het Beste RIE-dee’.

Geldprijzen voor uitvoeren plan
De vijf beste ideeën worden beloond met een geldprijs van € 15.000 tot € 25.000 voor de uitvoering van het plan. Nederlandse organisaties die op de één of andere manier te maken hebben met veilig en gezond werken en arbozaken kunnen meedoen aan de prijsvraag. Hierbij kunt u denken aan brancheorganisaties, arbodiensten en verzekeraars. Zij hebben direct contact met mkb’ers en kunnen helpen om ondernemers meer bewust te maken van de verplichting én het belang van het uitvoeren van een RI&E. Aanmelden kan tot 1 augustus 2014 via de website van Steunpunt RI&E. U heeft daarna tot september de tijd om een idee in te sturen.

Bron: Arbo Rendement

Schuiven naar boven