Recht op onbereikbaarheid: actueel onderwerp voor OR

Recht op onbereikbaarheid

Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis gaan werken en is het soms zoeken naar de balans tussen werk en privé. We zijn steeds meer gewend om snel te reageren met alle beschikbare middelen en dat ook steeds vaker op ieder willekeurig tijdstip van de dag of nacht.

Natuurlijk zijn er voordelen om je werk snel af te kunnen handelen, maar er kleven ook risico’s aan het altijd maar bereikbaar en daarmee beschikbaar zijn. Het recht op ‘onbereikbaar zijn’ staat steeds vaker op de politieke agenda in Europa. Zo blijkt uit een rapport van EU-agentschap Eurofound en uit een onderzoek van softwareleverancier ADP blijkt dat we steeds langer werken en vaker overwerken.

Wetsvoorstel

Al sinds 2019 is Tweede Kamerlid van Dijk bezig om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen en inmiddels ligt er een wetsvoorstel om het recht op onbereikbaarheid bespreekbaar te maken. De werkgever zal dan met zijn werknemers (individueel in groepen of via de OR of vakbond) afspraken moeten maken over het niet bereikbaar hoeven zijn buiten werktijd.

Afspraken Ondernemingsraad

De medezeggenschap heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de werknemers. Zo zal er na een nieuwe werksituatie een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) moeten worden afgenomen. Omdat werkgevers het beleid op thuiswerken na de coronacrisis gaan invoeren zullen er ook veel RI&E’s moeten worden geactualiseerd. Hierin zal ook de PSA (psychosociale arbeidsbelasting) worden gemeten. Daarbij kan aandacht worden besteed aan het niet bereikbaar hoeven zijn. Naast de ergonomische werkplek uiteraard. De OR heeft instemmingsrecht op de verschillende onderdelen van de RI&E en kan specifieke onderdelen benadrukken en voorwaarden stellen alvorens in te stemmen.

Verder heeft de OR de taak om conform artikel 28 van de WOR te waken voor goede arbeidsomstandigheden en kan het recht van onbereikbaarheid op de agenda zetten van het overleg met de bestuurder. Het is aan te bevelen om de preventiemedewerker te betrekken bij dit overleg.

Schuiven naar boven