medezeggenschap voor buitenlandse vestiging

Werknemers van buitenlandse vestigingen die opereren onder Nederlandse vlag moeten voortaan dezelfde medezeggenschapsrechten krijgen als hun Nederlandse collega’s. De Tweede Kamer gaf op donderdag 22 januari 2015 akkoord voor het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

Nederlandse ondernemingen met vestigingen in het buitenland moeten binnenkort rekening houden met een andere verdeling van zeggenschap van werknemers. Zo moeten werknemers van een buitenlandse vestiging van een Nederlandse onderneming voortaan dezelfde mate van medezeggenschap hebben als hun Nederlandse collega’s. Die zeggenschapsrechten moeten ook toekomen aan werknemers die door een fusie worden ‘ingelijfd’ door een Nederlandse organisatie. De zeggenschap wijzigt dan met name als de werknemers op basis van nationaal recht minder zeggenschap zouden hebben.
Wetsvoorstel gevolg van Europese richtlijn

Het wetsvoorstel is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof oordeelde in 2013 dat Nederland de Europese regels voor grensoverschrijdende fusies niet nakwam. Met het wetsvoorstel moeten werknemers ¬in het buitenland van gefuseerde organisaties – volgens de richtlijnen van de EU – dezelfde zeggenschapsrechten krijgen als Nederlandse werknemers. Zodra ook de Eerste Kamer akkoord gaat, is de nieuwe wet een feit.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven