SER publiceert nieuw voorbeeldreglement OR

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het Voorbeeldreglement voor de OR van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hierin zijn alle relevante wetswijzigingen voor ondernemingsraden verwerkt, zoals het vervallen van de handtekeningenplicht.

Het Voorbeeldreglement OR (pdf) van de SER, met daarin onder andere regels voor het verloop van de OR-verkiezingen, biedt de OR ondersteuning bij het opstellen van een OR-reglement. Het is nu geheel digitaal beschikbaar en gebruiksvriendelijker. U kunt direct vanuit de inhoudsopgave doorklikken naar bepaalde hoofdstukken of naar de bijlagen. Ook zijn er nieuwe modellen beschikbaar voor het opstellen van eigen reglementen en instellingsbesluiten.

Vervallen van de handtekeningenplicht
In het nieuwe Voorbeeldreglement zijn de wettelijke wijzigingen van de afgelopen tijd opgenomen, zoals het vervallen van de verplichting om handtekeningen op te halen voor kandidaatstelling op een vrije lijst. In het Voorbeeldreglement wordt verder toelichting op basis van de Wet op de ondernemingsraden gegeven bij de verschillende onderdelen. In de loop van het jaar komt er ook een nieuwe versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging beschikbaar

Het reglement is nu digitaal beschikbaar, maar als u een papieren exemplaar zou willen, dan stuurt de SER deze op verzoek nog op.  Uw OR heeft de mogelijkheid om dit tot 1 augustus 2015 aan te vragen. De verzending van de exemplaren gebeurt na 15 augustus 2015.

Bron: rendement

Schuiven naar boven