wat kost pesten jouw organisatie?

Pesten op de werkvloer heeft niet alleen enorme impact op het slachtoffer, er hangt ook een hoog prijskaartje aan voor de onderneming. Jaarlijks zorgt pesten naar schatting voor vier miljoen extra verzuimdagen. Kosten: 900 miljoen euro aan loondoorbetaling.

Het ministerie van SZW lanceert daarom deze week een campagne om pesten op de werkvloer aan te kaarten. Op de website www.herkenpesten.nl staat informatie over het herkennen én het stoppen van pesten op het werk.

"Zeven miljoen collega's hebben elke dag de kans om pesten op de werkvloer te stoppen. Werkgevers en werknemers moeten het onderwerp bespreekbaar maken, met elkaar het taboe doorbreken. Want over de gevolgen van pesten moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in het werk en leidt tot psychische problemen en uitval", aldus minister Asscher van SZW.

Asscher kondigde vorig jaar al aan dat hij de Inspectie SZW zal optreden tegen bedrijven die te weinig ondernemen tegen pestgedrag van personeel. Volgens de minister is pesten een diep ingrijpend probleem, dat de aanleiding is voor veel stress. Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers moeten zich volgens de Arbowet inspannen om dit zoveel mogelijk in te perken.

Rol OR
Ondernemingsraden hebben hier ook een rol in. Zorg dat je weet wat er speelt bij de achterban en wat het beleid is dat de organisatie voert tegen PSA. Is er geen beleid? Zet het onderwerp op de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder of neem zelf het voortouw om beleid te ontwikkelen. De Arbowet verplicht de werkgever om overleg te voeren met de or over het arbeidsomstandighedenbeleid. Art 28 lid 1 van de WOR geeft de or het recht om zelf in te grijpen bij slechte of ongezonde arbeidsomstandigheden.

Bron: OR-informatie

Schuiven naar boven