stakingsbreking wettelijk verboden

Organiseren de vakbonden een staking, dan mogen uitzendkrachten de werkzaamheden van de stakers niet overnemen. Vakbond FNV Bondgenoten wil naar de rechter stappen omdat er mogelijk sprake is geweest van stakingsbreking bij een vrachtafhandelaar op Schiphol.

FNV Bondgenoten heeft de Inspectie SZW onlangs verzocht om onderzoek te doen naar mogelijke stakingsbreking bij een vrachtafhandelaar op Schiphol. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat er tijdens de staking inderdaad extra uitzendkrachten waren ingezet en dat een deel van de uitzendkrachten die al voor de vrachtafhandelaar werkten, meer uren hadden gewerkt dan gebruikelijk. De vakbond is nu van plan om de drie betrokken uitzendbureaus voor de rechter te slepen vanwege de opgelopen materiële en imagoschade.

Geen extra uitzendkrachten inhuren tijdens een staking
Is er in uw organisatie sprake van een staking van de werknemers, houd dan met uw OR goed in de gaten of de bestuurder in die periode geen extra uitzendkrachten inhuurt. Vermoedt u dat hij dat wel doet, dan kunt u de Inspectie SZW vragen om dit nader te onderzoeken.

Uitzendbureaus overtreden WAADI
In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) staat dat het verboden is om arbeidskrachten ter beschikking te stellen bij een arbeidsconflict. Dat kan er immers voor zorgen dat een staking geen effect meer heeft, omdat de werkzaamheden nog steeds worden uitgevoerd. Zowel de uitzendkrachten die al in de organisatie werken als nieuwe ter beschikking gestelde uitzendkrachten mogen de neergelegde werkzaamheden niet uitvoeren. Gebeurt dit toch, dan overtreden de uitzendbureaus de WAADI.

Bron: OR-Rendement

Schuiven naar boven