Werknemers beter betrekken bij arbobeleid volgens SER Arbovisie 2040

De SER heeft vorige maand het eerste deel van de Arbovisie 2040 gepubliceerd met daarin veel aandacht voor huidige knelpunten. Er is ruimte voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in Nederland.

De naleving van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zal moeten worden verbetert. Ook zullen de werknemers meer betrokken moeten worden bij het Arbobeleid. Niet voor niets heeft de OR instemmingsrecht op het gebied van het wijzigingen van het beleid op arbeidsomstandigheden (artikel 27 1 d WOR) en staat in de Arbowet dat de werkgever met de OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) moet overleggen over het arbobeleid (Artikel 12 lid 2 Arbowet). Helaas blijkt dat een derde van de organisaties in Nederland die OR-plichtig zijn geen ondernemingsraad hebben. Ook worden OR-en gepasseerd bij het wijzigen van de arbeidsomstandigheden en er is weinig handhaving bij het overschrijden van de Arbowetgeving.

Preventieve werking van de RI&E

Arbeidsomstandigheden moeten beter en de risico’s zijn in de afgelopen jaren niet gedaald. Voorkomen is beter dan genezen is het devies volgens de SER. De RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s in de organisatie en vormt de basis voor het Arbobeleid. De RI&E is het middel om preventief aan het werk te gaan. Het is de bedoeling dat deze een keer in de drie tot vijf jaar wordt afgenomen. Er moet hierbij ook aandacht zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (psa).

Alle bedrijven een RI&E

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een RI&E op te stellen maar een heel groot deel heeft dit nog niet gedaan. Om vooral de organisaties in het MKB te helpen (aangezien daar het grootste aantal nog mist), moet er een start RI&E ontwikkeld worden en moeten alle organisaties het basiscontract met de arbodienst digitaal gaan melden bij de Nederlands Arbeidsinspectie (NSLA), volgens de SER.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op alle onderdelen van de RI&E en het plan van aanpak dat hierop volgt, maar ook de keuze van de Arbodienst.  

Het SER advies beschrijft de hoofdlijnen die het kabinet ziet voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden in de komende jaren.

Lees hier het hele rapport: Naar een werkend arbostelsel voor iedereen : Arbovisie 2040, deel 1 (10160 kb)

Bron: SER.nl

Schuiven naar boven