Training OR voor bestuurder en HR
OR, Bestuurder en HR

duur: 1 dag ~ kosten: 425 euro

Als bestuurder en HR-manager voer je vaak het overleg met de OR. Voor een goede  samenwerking is het handig om te weten welke spelregels er zijn. Natuurlijk staan de belangrijkste spelregels in de Wet op de ondernemingsraden maar dit is doorgaans geen gids voor gegarandeerd goed overleg. Om medezeggenschap zo optimaal mogelijk te benutten is het belangrijk inzicht te krijgen in de rol- plaats en bevoegdheden van de OR en te weten welke strategische mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het handig om te weten welke rechten en plichten de bestuurder heeft en welke rol HR hierin heeft. Wij geven je handvatten om het overlegklimaat met de OR optimaal te benutten en verwachtingen over en weer te managen.

avM Praktijkboek voor Medezeggenschap
Dit boek is een handig naslagwerk met de meest recente wet- en regelgeving, waar je in de praktijk echt iets aan hebt. Met dit boekje bieden we de OR-leden een overzicht van de beschikbare wegen om op een sterke en effectieve manier van zich te laten horen!

Bij deze training ontvang je het praktijkboek voor Medezeggenschap.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • achtergronden en doelstellingen van de WOR
 • taken en plaats van de OR
 • relatie OR, WOR-bestuurder, HR en ondernemer
 • relatie met de vakorganisaties
 • informatie- en het initiatiefrecht van de OR
 • ins en outs van het advies- en instemmingsrecht
 • handvatten om op effectieve manier te communiceren met de OR
 • kent u de do’s en dont’s in de samenwerking met de OR
 • kent u de rechten en plichten van de bestuurder ten opzichte van de OR

De trainer geeft uitleg over een aantal thema’s die in de praktijk van medezeggenschap en rol van HR vaak voorkomen. Daarnaast ga je vooral aan de slag met de materie. Door actieve werkvormen begrijp je de theorie en kun je deze toepassen in opdrachten. Aan het eind van de dag beschik je over kennis en vaardigheden om jouw rol ten opzichte van de OR goed te kunnen vervullen. Deze training volg je met cursisten van andere ondernemingsraden, zodat je ervaringen uit kunt wisselen!

Uiteraard is het ook mogelijk deze training te volgen met jouw eigen ondernemingsraad. Wij stellen dan een maatwerkprogramma op.

Lees meer over de werkwijze van onze maatwerktrainingen…


Vincent Dijs
“De wijze waarop Vincent zowel inhoudelijk als procesmatig invulling heeft gegeven aan deze training is als zeer prettig en nuttig ervaren, zijn bevlogenheid sieren hem van kruin tot teen en werkt energiegevend.”


Medezeggenschap is een prachtig middel om binnen organisaties tot de juiste beslissingen te komen. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Laten zien dat medezeggenschap loont door inzet van enthousiaste, betrokken, bevlogen en positief kritische mensen waarmee het ontzettend leuk werken is! In de afgelopen 12 jaar is mijn passie voor het begeleiden, coachen, adviseren en trainen van OR-en alleen maar gegroeid. Mijn missie is persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren en OR-en en organisaties (mede daardoor) op een hoger plan te brengen.

Sinds 2020 mag ik ook leiding geven aan de avM en bouw ik met veel enthousiasme samen met de collega’s verder aan een gezonde en energieke organisatie.

Renato:

In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over. Ik heb vele OR-en getraind, begeleid en van advies voorzien. Mijn doel? Mensen mondiger en krachtiger maken, door inzicht te verschaffen in hun situatie en complexe zaken voor iedereen begrijpelijk te maken. Ik daag je uit om na te denken over je eigen gedrag en denk- en werkwijze. Ik bied je wat je nodig hebt om je rol en positie in de organisatie te versterken.

Lees meer


Renato Giuseppin
“Het was ontzettend leerzaam! De trainer Renato was goed, sprak duidelijk, had hele goede voorbeelden, goeie en handige tips! Alles was goed geregeld! Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.”


In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over… Ik heb vele OR’en getraind, begeleid en van advies voorzien. Mijn doel? Mensen mondiger en krachtiger maken, door inzicht te verschaffen in hun situatie en complexe zaken voor iedereen begrijpelijk te maken. Ik daag je uit om na te denken over gedrag en denkwijze. Ik bied je wat je nodig hebt om je rol en positie in de organisatie te versterken.
Lees meer


Hans van der Vaart
“Zeer constructief en sluit goed aan op praktijksituaties.”


Bestuurskundige, onderwijskundig en organisatieadviseur. Man van de inhoud met gevoel voor de publieke zaak en medezeggenschap. Begrijp in welk spel een ondernemingsraad opereert, snap de dynamiek die bij het voeren van overleg hoort – en weet deze te beïnvloeden. Mijn drijfveer als trainer: mensen laten groeien! Door het combineren van kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktisch toepassen ontstaan de beste resultaten. In een veilige setting, waar fouten maken hoort – anders leer je namelijk niks. Mijn visie: werken vanuit jóuw autonomie. Mensen voelen zich gelukkiger en meer betekenisvol in hun werk wanneer ze autonomie ervaren – ook in relatie tot hun collega’s. Medezeggenschap sluit aan bij die autonomie en relatie met je collega’s: met elkaar invloed uitoefenen op de gang van zaken in jouw bedrijf, jouw organisatie. Bij kunnen dragen vanuit jouw kennis, competenties en jouw praktische vaardigheden. En dat vanuit de gezamenlijk kracht van de groep, de OR. Ik ondersteun OR’en bij hun ontwikkeling door het geven van trainingen. Om OR’en in het spelen van het spel van invloed te versterken, geef ik de masterclass onderhandelen, specifiek gericht op de OR.
Lees meer

Je ontvangt van ons een vragenlijst, waarin wij vragen wat jouw kennisniveau is en waar je behoefte aan hebt. Zo kan de trainer inspelen op jouw leerbehoefte.

De kosten voor deze training bedragen 425 euro per persoon. Deze prijs is inclusief:

 • Accommodatie
 • Lunch
 • Trainingsmateriaal
 • Koffie, thee, water
MaandData
Januari 202129 – 01 – 2021
April 202109 – 04 – 2021

Meer weten over deze cursus of direct inschrijven? Stuur ons een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Voorkeursdatum

  Contact

  Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

  Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

  Schuiven naar boven